68688 - Η βαριά ομορφιά

Ν. Λυγερός

Η βαριά ομορφιά
είναι
τόσο όμορφη
που δεν αντέχει
κάποιος
που δεν είναι
πιστός
γιατί χρειάζεται
συνεχόμενη
υπέρβαση.