68689 - Ο κόσμος του μαζί

Ν. Λυγερός

Ο κόσμος του μαζί
είναι εκ φύσης
πολυκυκλικός
και αυτός
που είναι
μαζικός
δεν είναι
αυτός
που πιστεύεις
αλλά αυτός
που είναι
σπάνιος!