68692 - Οι Άγιοι

Ν. Λυγερός

Οι Άγιοι
είναι μαζί
με τους ανθρώπους
ενώ δεν μένουν
κοντά τους
αλλά είναι
πάντα
δίπλα τους
για κάθε
ανάγκη.