68693 - Ο Ιππότης

Ν. Λυγερός

Ο Ιππότης
δεν είναι
ιπποτικός,
όπως αυτοί
που δεν είναι,
είναι απλώς
αυτός
που είναι
λόγω ήθους
και όχι
λόγω ύφους.