68694 - Είναι εργαλείο

Ν. Λυγερός

Είναι εργαλείο
η πολυκυκλικότητα
που επιτρέπει
στους ανθρώπους
να βλέπουν
την Ανθρωπότητα
την ώρα
που τα άτομα
κοιτάζουν
μόνο
τις κοινωνίες.