68695 - Τα τοπικά προβλήματα

Ν. Λυγερός

Τα τοπικά προβλήματα
δεν έχουν απαραίτητα
τοπικές λύσεις
γι’ αυτό είναι καλό
να βλέπεις
το όλο πλαίσιο
για να επιλέξεις
την επίλυση
που μπορεί
να είναι
έντεχνη.