68696 - Η διάδοση

Ν. Λυγερός

Η διάδοση
είναι το επόμενο
στάδιο
της διδασκαλίας
για τους Μαθητές
γιατί το πρέπον
δεν είναι
να κρατήσουν
τη γνώση
μόνο
γι’ αυτούς.