68697 - Με τον δεσμό

Ν. Λυγερός

Με τον δεσμό
είμαστε
μαζί
και αυτός
μάς επιτρέπει
να πηγαίνουμε
δίπλα
σε όποιον
θέλουμε
χωρίς
να υπάρχουν
οι τριβές
του κοντά.