68698 - Τα ταξίδια

Ν. Λυγερός

Τα ταξίδια
δεν είναι
γεωγραφικά
αλλά
χρονικά
γιατί
η ουσία
είναι χρόνος
που προσφέρουμε
και όχι
η απόσταση
που διανύουμε.