68701 - Η πλαστή

Ν. Λυγερός

Η πλαστή
πραγματικότητα
της αναζήτησης
της ευτυχίας
και της παροχής της
από το σύστημα
της κοινωνίας
δεν οδηγεί
πουθενά
διότι δεν υπάρχει
ανέλιξη.