68703 - Για να ξεφύγεις

Ν. Λυγερός

Για να ξεφύγεις
από τα κοινωνικά
δεσμά
μπορείς ν’ αξιοποιήσεις
την πολυκυκλικότητα
για να δεις
ότι είμαστε
μαζί
εκτός
του πλαισίου της
για να ζήσουμε
με την Ανθρωπότητα.