68704 - Είναι μαζί

Ν. Λυγερός

Είναι μαζί
εκ φύσης
οι Υπηρέτες
της Ανθρωπότητας
όσο απίστευτο
κι αν φαίνεται
σε κάποιον
που δεν τη νιώθει
μέσα του
λόγω εγκλωβισμού
στην κοινωνία.