68725 - Η σιωπηλή συνεννόηση

Ν. Λυγερός

Η σιωπηλή συνεννόηση
έγινε μετά
τον συντονισμό
των κινήσεων
όταν τα δάκτυλα
άφησαν
τα χείλη
να μιλήσουν
όσο πιο τρυφερά
γινόταν
μόνο με την ανάσα
τη βαθιά.