68727 - Η επιμονή

Ν. Λυγερός

Η επιμονή
είχε βρει
και ο στόχος
είχε κλειδωθεί
έτσι κάθε κίνηση
αναζητούσε
την πράξη
της απελευθέρωσης
για να μοιραστεί
η ουσία.