68728 - Η θέληση

Ν. Λυγερός

Η θέληση
ξεπερνά
τα όρια
γιατί
βλέπει
από πριν
την ουσία
του μέλλοντος
που θα ξεχειλίσει
ελεύθερα.