68732 - Όταν δεν βλέπεις

Ν. Λυγερός

Όταν δεν βλέπεις
την ουσία
ούτε τη μεγάλη
εικόνα
δεν αντιμετωπίζεις
την πραγματικότητα
αλλά ασχολείσαι
με μία προβολή
που δεν έχει
καμιά αξία
για την Ανθρωπότητα.