68739 - Ο φάρος

Ν. Λυγερός

Ο φάρος
εκπέμπει
φως
γιατί υπάρχουν
τα καράβια
που πρέπει
να προστατέψει
έτσι όλη η ύπαρξή του
είναι αλτρουισμός
και τίποτα άλλο.