68740 - Μεταξύ Δασκάλου

Ν. Λυγερός

Μεταξύ Δασκάλου
και Μαθητή
η σχέση
βασίζεται
στη πίστη
που δημιουργεί
ο Δάσκαλος
για να υπερστηρίξει
τον Μαθητή
που θα κάνει
υπερβάσεις.