68744 - Η καλόγρια

Ν. Λυγερός

Η καλόγρια
δεν έδωσε
το ψωμί
σε κάθε μαθητή
αλλά στον Δάσκαλο
για να κάνει αυτός
την αρτοκλασία
και να μοιράσει
τη χαρά
του αντίδωρου.