68747 - Άλλο το ον

Ν. Λυγερός

Άλλο το ον
κι άλλο η δράση του.
Αυτό βλέπεις
και στο σκάκι
με τη σκακιέρα
και τα κομμάτια
διότι η πρώτη
δεν χαρακτηρίζει
τα δεύτερα
εξ ολοκλήρου.