68748 - Ο ουρανός

Ν. Λυγερός

Ο ουρανός
βρέχει
πάνω
στη θάλασσα
και η θάλασσα
σηκώνει
τα κύματά της
για να τον αγγίξει
με κάθε τρόπο
αλλά πάντα
με αγάπη.