68750 - Μπροστά

Ν. Λυγερός

Μπροστά
στον καθεδρικό ναό
του Αγίου Νικολάου
θα μεταλάβουμε
κουμανταρία
γιατί αυτό
είναι το πρέπον
όταν είσαι
πραγματικά
πιστός
κι όχι μόνο
θρήσκος.