68753 - Οι περισσότεροι

Ν. Λυγερός

Οι περισσότεροι
καθυστερούν
και μετά
βιάζονται
ενώ οι σπάνιοι
είναι πάντα
στην ώρα τους
και μετά
είναι της βραδύτητας
για την απόλαυση
που διαρκεί.