68755 - Η ερωτική πράξη

Ν. Λυγερός

Η ερωτική πράξη
δεν είναι μόνο
ο συντονισμός
αλλά
και η αλλαγή
στο βηματισμό
για να προλάβεις
την άλλη
πριν πέσει
και να το χαρεί.