68760 - Ενώ πολλές

Ν. Λυγερός

Ενώ πολλές
φιλούν τα χείλη
αυτή φιλά
το χαμόγελο
για να μη μιλήσει
και η σιωπή
να αγκαλιάζει
επιτέλους
τις πράξεις
χωρίς λόγια
λόγω Λόγου.