68761 - Όταν φιλάει

Ν. Λυγερός

Όταν φιλάει
τον Ιππότη
στην πραγματικότητα
φιλά
την εικόνα
του Ιππότη
γιατί ξέρει
ποια είναι
η αποστολή του
ακόμα κι αν
δεν καταλαβαίνει
απαραίτητα
όλο το υπόβαθρο.