68763 - Αυτός σέβεται

Ν. Λυγερός

Αυτός σέβεται
τη γυναίκα
που είναι
από την αρχή
κι αυτή σέβεται
τον Ιππότη
που θα είναι
έως το τέλος.
Έτσι φαίνονται
η οντολογία
και η τελεολογία.