68765 - Όταν σέβεσαι

Ν. Λυγερός

Όταν σέβεσαι
το έργο
τότε βλέπεις
και πέρα
από το ον
αφού προβλέπεις
τις επόμενες
κινήσεις
πάνω
στη σκακιέρα.