68767 - Η σειρά

Ν. Λυγερός

Η σειρά
σώμα
άρωμα
γεύση
είναι
ενδεικτική
της τάσης
που υπάρχει
για τον δεσμό
που ξεπερνά
τη σχέση.