68768 - Η γεύση

Ν. Λυγερός

Η γεύση
είναι θεμελιακή
αφού δείχνει
αν δέχεσαι
τον άλλον
μέσα σου
όταν προσφέρει
σε  σένα
το είναι του
για να ζήσει
ο δεσμός.