68771 - Αυτός κουβαλάει

Ν. Λυγερός

Αυτός κουβαλάει
τη ζωή του
που είναι αυτή
και αυτή νιώθει
την ψυχή της
που είναι αυτός
ενώ περπατά
με το σώμα του
πάνω
από τη γη
μετά τη θάλασσα.