68775 - Μεγάλα αυτιά

Ν. Λυγερός

Μεγάλα αυτιά
για ν’ ακούει
τα παράπονα,
κλειστά
τα μάτια
για να βλέπει
με την καρδιά,
εμφανή κοιλιά
της προσφοράς,
πόζα που περιμένει
να πουν κάτι
πάνω στο κρεβάτι.