68777 - Άμα θες

Ν. Λυγερός

Άμα θες
να πεις
κάτι το καλό
στον άλλο
βρες
τη σωστή
εικόνα
για να πεις
την ουσία
και να το χαρεί.