68790 - Αν το μέλλον

Ν. Λυγερός

Αν το μέλλον
ξεκινά
αργά
είναι απλώς
επειδή
η βραδύτητα
σου επιτρέπει
να απολαύσεις
κάθε στιγμή
της ουσίας
της ιστορίας.