68805 - Το θαύμα της φύσης

Ν. Λυγερός

Δεν ήξερες
ότι υπήρχε
αρχικά
αλλά όταν
συνειδητοποίησες
ότι το είχες
δίπλα σου
κατάλαβες
ότι ήταν αναμενόμενο
λόγω προστασίας
των ανθρώπων.