68806 - Το ασύγκριτο πλεονέκτημα

Ν. Λυγερός

Το ασύγκριτο πλεονέκτημα
προερχόταν
από τη βαριά ομορφιά,
τη βαθιά αγάπη
και την τεράστια προσφορά
αλλά είχαν έρθει
να συμπληρώσουν
το όλο
και τα προσόντα
που είναι
απαραίτητα
για τη χαρά.