68807 - Με την τέταρτη θέση

Ν. Λυγερός

Με την τέταρτη θέση
ξεκινά η παρτιτούρα
της σπουδής
του τσέλου
για να φανεί
το άλλο ύφος
που δεν περίμενες
να ακούσεις
τόσο ψηλά
μετά τη βαθύτητα
του έργου.