68810 - Κάθε κίνηση

Ν. Λυγερός

Κάθε κίνηση
που σ’ έφερνε
κοντά
ή ακόμα
και στο ενδιάμεσο
ήταν πράξη
ομορφιάς
λόγω
οικειότητας
γιατί έβλεπες
την τεράστια
προστασία.