68818 - Αλλεπάλληλες επιθέσεις

Ν. Λυγερός

Η βαρβαρότητα άρχισε τις αλλεπάλληλες επιθέσεις, γιατί γνώριζε καλά ότι οι πολιορκημένοι δεν ξεπερνούσαν τις επτά χιλιάδες, ενώ οι δικοί τους ήταν εκατόν ογδόντα χιλιάδες. Θεωρούσε ότι η μάζα θα έφτανε για να αφανίσει εντελώς την άμυνα της Ρόδου. Μόνο που οι Ιππότες άντεχαν και οι πολεμιστές του Σταυρού δεν έκαναν ποτέ πίσω. Μόνο μερικοί Ιωαννίτες των κοντινών νησιών ήρθαν να ενισχύσουν την τρομερή άμυνα, διότι η βαρβαρότητα είχε μπλοκάρει την ναυτική πρόσβαση. Αυτοί που αντιστεκόταν ήταν μόνοι τους και θα παρέμεναν μόνοι έως το τέλος. Δεν είχαν καμία ελπίδα σωτηρίας, αλλά δεν ήταν απελπισμένοι. Συνέχιζαν το έργο της αντίστασης για μήνες. Οι αποτυχίες της βαρβαρότητας ανάγκασαν τον Σουλτάνο να αλλάξει πανιά. Οι πολιορκητές δεν καταφέρνουν να σπάσουν ούτε το ηθικό ούτε την άμυνα των πολιορκημένων. Η μάζα δεν είχε χτυπήσει θανάσιμα τους πολεμιστές του Σταυρού. Όμως όλα άλλαξαν με μία προδοσία. Άλλη μία φορά δεν είναι το μέτωπο που έπεσε και δεν είναι η αξία της που είχε νικήσει. Με την προδοσία άρχισαν να πέφτουν οι πύργοι.