68821 - Πρόσεχε

Ν. Λυγερός

Πρόσεχε
ότι η θρησκεία
είναι ουδέτερη
και μπορεί
να είναι
και της βαρβαρότητας
ενώ η πίστη
είναι πάντα πιο ισχυρή
γιατί είναι
της Ανθρωπότητας.