68823 - Το καλό

Ν. Λυγερός

Το καλό
δεν πρέπει
να είναι
μόνο τοπικό
αλλά ολικό
και να είναι
παγκόσμιο
γιατί αφορά
όλη
την Ανθρωπότητα.