68825 - Πολλοί λένε

Ν. Λυγερός

Πολλοί λένε
ότι είναι
πιστοί
αλλά η ιστορία
αποδεικνύει
ότι είναι
μόνο θρήσκοι
γιατί τους λείπει
η βαθύτητα
του Χρόνου.