68826 - Η μεγάλη επιρροή

Ν. Λυγερός

Η μεγάλη επιρροή
του κομμουνισμού
έχει επηρεάσει
πως βλέπουμε
την πίστη
αλλά μην ξεχνάς
ότι αυτός
δεν ήταν
τίποτα περισσότερο
από μια θρησκεία
βαρβαρότητας.