68827 - Μια θρησκεία

Ν. Λυγερός

Μια θρησκεία
που μισεί
το Βιβλίο
και τους Αγίους
δεν μπορεί
να είναι
πίστη
γιατί εκ φύσης
είναι ενάντια
στην Ανθρωπότητα.