68828 - Μην είσαι

Ν. Λυγερός

Μην είσαι
μόνο του πράσινου
αλλά ολόκληρου
του κήπου
κι ας σου φαίνονται
μερικά λουλούδια
και χρώματα
άχρηστα
στην αρχή
γιατί είναι
η ομορφιά
της ουσίας.