68829 - Ο Λόγος

Ν. Λυγερός

Ο Λόγος
είναι
η αιτία
της Γραφής.
Κι αν αυτή
είναι ιερή
είναι γιατί
κατέγραψε
τι είπε
το Φως
του κόσμου.