68830 - Αν ο Πλάτωνας

Ν. Λυγερός

Αν ο Πλάτωνας
έγραψε
είναι
επειδή
ο Σωκράτης
μιλούσε
αλλιώς
θα έφτιαχνε
εύκολα
δικτατορικό
καθεστώς.