68831 - Αν η εκκλησία

Ν. Λυγερός

Αν η εκκλησία
λέγεται κατάγραφη
είναι στην ουσία
επειδή είναι
ένα ανοιχτό
βιβλίο
για όσους
θέλουν
να διαβάσουν
και να πιστέψουν.