68832 - Από μόνη της

Ν. Λυγερός

Από μόνη της
η γραφή
δεν έχει
νόημα.
Είναι
φτιαγμένη
για να υποστηρίξει
τον λόγο
που αξίζει
και δεν πρέπει
να ξεχαστεί.