68834 - Αιωνόβια απόδειξη

Ν. Λυγερός

Αιωνόβια απόδειξη
είναι να θυμάσαι
μία γενοκτονία
εκατό χρόνια
μετά
ενώ ο θύτης
γενοκτόνος
ήθελε
να ξεχάσουν
τα πάντα.